2012. december 4., kedd

A TWCK stílus képességfejlesztő gyakorlatainak bemutatása.


Szemreflex / kontroll

A harcművészetekben nem csak a fizikai képességek fejlesztése a cél. A fizikai edzéseken keresztül mentális tréninget is végzünk. Ezeknek a mentális gyakorlatoknak egy része automatikusan beépül az emberbe a gyakorlások során, míg más képességeket külön fejleszteni kell.

Talán az első ilyen tudatos gyakorlat kezdő szinten a kontroll kialakítása. Nagyon sok kezdő tanuló részben a koordinálatlan mozgásának köszönhetően, részben a bátortalansága miatt nem mer ütni, rúgni a partner irányába. Az esetek többségében ez egy olyan pszichológiai gát, amit le kell tudni győzni. A feladat abból áll, hogy úgy kell végrehajtani az egyenes ütést lépéssel, hogy a támadó elhatározza, hogy megüti a partnerét, de az utolsó pillanatban az öklét megállítja a partner előtt néhány centméterre. Az ütésben legyen annyi tartalék a mozgás végén, ha tényleg meg akarná ütni a partnert, akkor azt valóban megtehetné (ne legyen kinyújtva teljesen a keze). Először természetesen egy falizsák, lógózsák, vagy a partner kesztyűje legyen a célpont, de később ezt mindenképpen le kell cserélni egy hús vér emberre.

Egy másik gyakori probléma, amivel meg kell küzdenünk az egy természetes reflex. Ha valami közeledik a szemünk felé, akkor a szemünk automatikusan becsukódik, hogy védje azt. Ha ez a valami elég nagy, akkor automatikusan hátrálni is fogunk ezzel egy időben. A fenti ütő gyakorlattal egybekötve a másik oldal is edzhető mentálisan. Amikor a partner a fejünk irányába indít támadást, tudatosan nyissuk ki a szemünket amennyire csak tudjuk, és ne engedjük meg magunknak a pislogást. Így nem fordulhat elő az az eset, hogy azért nem veszünk észre egy támadást, mert éppen csukva volt a szemhéjunk. Mind eközben bízzunk annyira a partnerünk kontroll képességében, hogy nem mozdulunk el az ütés elől. Ez a gyakorlat, később lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy könnyedén belelépjünk az ellenfél támadásába mintegy megelőzve azt.

Falizsák

A Wing Chun-ban az egyik tradicionális edzőeszköz a falizsák. Ez az eszköz egy falra szerelt, kb. 30x30 cm széles, kb. 3-5 cm vastagságú, kukoricával töltött dupla falú vászonzsák. Az ütő felületet általában bőrrel szokták befedni, mert a vászon felülete hamarabb elkopik, illetve könnyebben felsérti a gyakorló kezét. A kezdő szinten a zsákot az ütőfelület edzése és az ütőtechnika csiszolására használjuk, később ütőerő fejlesztő tréningeknél kap szerepet.

Kontaktus felvétel

A Wing Chun egy közelharci technikákra építő rendszer, ahol fontos szerepet kap a kontaktreflex használata. A harc kezdetén az ellenfelek végtagjaik még nem találkoztak egymással (kontaktust megelőző fázis), ezután következik a kontaktus felvételének a fázisa. Ez többféle módon is megvalósulhat.

Támadószándékú ellenfél
Az első esetben azt vizsgáljuk, amikor hagyjuk, hogy a támadó elindítsa a támadását, és így felkínálja a kontaktus felvételének a lehetőségét. A támadó mozgásától és a védekező reagálási sebességétől függően az alábbi helyzetek fordulhatnak elő:
·         A védekező nagyon gyorsan reagál a támadási szándékra, és megelőzi azt. Ebben az esetben a „védekezés legjobb módja a támadás” elv érvényesül.
·         A védekező időben észreveszi a támadást, de mielőtt az még teljesen kibontakozna, belép a támadásba és megakasztja támadó végtagot.
·         A védekező későn észleli a támadást, és ezért el kell mozognia a támadást végző végtagtól, közben elvezeti a támadás energiáját.

Védekezőszándékú ellenfél
A másik eset, amikor a támadó nem akar támadni, és át kell hidalni a két fél közötti távolságot. A távolság függvényében ezt kétféle módon oldható meg:

Közeli ellenfél
Egy kis lépéssel megoldható kontaktus felvétel esetén, a rövid kontaktus felvételről beszélhetünk. Általában Bil Sao, Jut Sao, Mun Sao vagy Pak Sao, Lap Sao, Pak Sao - Fut Sao technikák segítségével történik a kapcsolat kialakítása, és az ellenfél védelmének megnyitása.

Ennek a gyakorlatsornak a folyománya, amikor a védekező oldal reagál a nyitásra valamilyen ellentámadással. Végül középhaladó szinten a védekező által megakasztott támadást, a megváltozott helyzet függvényében folytatni kell egy tovább támadással.

Távoli ellenfél
Ha a két fél közötti távolság nagyobb mint egy lépés távolság, akkor egy speciális ugró (szökkenő) mozdulatot kell alkalmazni ez az Entry. (jelentése: bejárat, belépés). A technika lényege, hogy a Wing Chun gyakorló a két fél közötti távolságot a lehető legbiztonságosabb módon tehesse meg, úgy, hogy a mozgás befejezése után megfelelő küzdőtávolságra legyen az ellenfelétől. A technika végrehajtása alatt, mind a kezek, mind a felhúzott első láb védelmi pozícióban van, mintha egy pajzsot vonnánk magunk elé.

Haladó szinten az entry technikát az alap kéztartástól eltérően, más kéztechnikákkal is használhatjuk. Ezek a következők lehetnek: Pak Sao – Bil Sao, Pak Sao – Fut Sao, Kwun Sao, Bon Sao. Ezekben az esetekben technikák választása, mindig az ellenfél kéztartásához igazodik.

Distancing

A distancing jelentése: „távolságolás” azaz ez egy helyes távolság érzékelést és gyors reagálási készséget kialakító páros gyakorlat. A gyakorlat lényege, hogy az egyik gyakorló egy elsőkezes egyenes ütéssel támad, ennek következtében a másik fél azonnal visszavonul, vagy kitér valamelyik irányba. Ez jelentősen javítja a kéz és lábkoordinációt, távolságbecslést és a szemreflexeket.

A támadónak követnie kell a menekülőt, úgy, hogy mindig a megfelelő távolsághoz és pozícióhoz tartózó technikával reagáljon:
·         elhajlásra elsőlábas kisköríves rúgás, vagy ágyékrúgás
·         kis hátralépésre első lábas egyenes rúgás
·         hátralépés lábcserével a reagálás hátsó lábas egyenes rúgás
·         külső oldal irányába történő kiérés esetén elsőlábas oldalsórúgás
·         belső oldal irányába történő kifordulás esetén hátsólábas köríves rúgás a válasz technika.

Haladó szinteken tovább bonyolódik a technika a kezdeti távolság megváltoztatásával. A megváltozott küzdőtávolságot az entry technika segítségével kell áthidalni, majd az ellenfél a fenti szempontontok szerint kitér valamelyik irányba.

Később a partner a kontaktus felvétele után további válaszreakciókkal élhet:
·         elmozog egy adott irányba (distancing alkalmazása)
·         visszatámad (a tovább támadás és Chi Sao reflexek használata)
·         menekül (üldözés alkalmazása).

Chi Sao

A Wing Chun képességfejlesztő gyakorlatok egyik alappillére a Chi Sao, ami végigkíséri a gyakorló fejlődését kezdő szinttől egészen a mester szintig.

Chi Dan Sao
A bőrérzékelést fejlesztő gyakorlatok első szintjét, az egy kézzel végrehajtott Chi Dan Sao gyakorlatok jelentik. Ebben a fázisban a tanulónak el kell sajátítania az alaptechnikák helyes pozícióját és szögeit, először egyedül a levegőben, majd párosan folyamatos kontaktus mellet. Ha a gyakorlóban kialakult a helyes kéztartás, akkor az egyik fél tudatosan hibákat vét a gyakorlat során, míg a másik félnek ezeket a hibákat észre kell vennie, és a megfelelő módon kell rájuk reagálnia. Így kialakul a gyakorlóban a kapuk helyes zárásának és nyitásának módszere. A következő lépcsőfokot az alapgyakorlat kötött mozgásának kibővítése jelenti, ahol az egyik fél „adogat” míg a másik fél reagál ezekre helyzetekre. A gyakorlat csúcsát az jeleni, amikor már nincs a technikáknak végrehajtására nézve kötött sorrend, mind a két fél szabadon alkalmazhat támadásokat és védéseket. Az egész folyamat során apró lépésekkel kell haladni a kötött sorrendtől a szabad gyakorlatokig. Gyakori hiba, hogy a tanulók nem tartják be a fokozatosság elvét, ennek az lesz a hátránya, hogy saját hibás mozdulataikat fogják elmélyíteni és később nagyon nehéz ezeket korrigálni.

Kontaktushelyzetből történő támadás / védekezés
A Chi Dan Sao gyakorlatokkal párhuzamosan már megkezdődik a kontaktus helyzetben történő harci szituációk gyakoroltatása. Itt a gyakorlatokat a kezek és lábak egymáshoz viszonyított pozíciói alapján négy kategóriába soroljuk:
·         Cross külső helyzetről beszélünk, amikor mind a két tanulónak bal vagy jobb kézháta van kontaktusban, a kiindulási pozícióban.
·         Cross belső pozícióban mind a két gyakorlónak a bal vagy jobb belső csukló felülete van kontaktusban.
·         Paralell külső helyzetben a pozíció meghatározását a támadó fél szempontjából történik. Ebben az esetben az egyik fél a bal, míg a másik fél a jobb karjával alakít ki kontaktust, és a támadó karja van kívül, a kiindulási pozíciónál.
·         Paralell belső helyzetben a felállás hasonló az előzővel, csak a támadó karja belül van a kiindulási pozícióban.

Ezzel a gyakorlat típussal, jól gyakoroltatható a különböző helyzetekre való helyes reagálási képesség. A gyakorlatok nehézsége, és a kombinációk szabadságfoka fokozatosan emelhető, így a tanuló folyamatos ébersége is könnyen fenntartható.

Dinamikus sorozatok
A következő bőrérzékenység fejlesztő módszer, amikor a tanulóknak egy támadásból és védekezésből álló gyakorlatsort kell folyamatosan végrehajtaniuk. A későbbiekben, ebből a folyamatos mozgásból történnek a támadások és a partnernek ezekre kell lereagálnia.

Pak Sao sorozatok
A TWCK-ban kezdő és középhaladó szinten használjuk ezt a sorozat típust. Itt a gyakorló felek ütőtávolságra állnak egymástól. Az egyik fél egy egyenes ütéssel támad a partner felé, míg az egy külső Pak Sao-val hárítja, majd a hárítás után a másik kezével ellentámadásként egy egyenes ütést indít el, és a kör folytatódik tovább. Az alap kör végrehajtásakor tipikus hiba, hogy a gyakorlók a Pak Sao-t lefelé vagy túlzottan keresztbe tolják.

Lap Sao sorozatok
A dinamikus gyakorlatsorok egy haladóbb változata, amikor a gyakorlók a könyöktávolságnál egy kicsit távolabb állnak egymástól, és ebből a pozícióból indítják az egyenes ütést a fej irányába. A támadást ebben az esetben egy külső Bon Sao-val hárítja a partner, majd egy Lap Sao segítségével elvezeti az ütő kezet, és a kinyílt felsőkapun visszatámad egy egyenes ütéssel. Innen a ciklus szerepcserével folytatódik. Ennél a gyakorlatnál legtöbb hiba a helytelen Bon Sao használatból adódik, de gyakori az állásból eredő probléma és a Wu Sao-val való védés is.

Kétkezes Chi Sao gyakorlatok
A kontaktreflexeket fejlesztő lehetőségek közül az egyik leghaladóbb változat, a kétkezes Chi Sao gyakorlat. Mire a tanuló eléri ezt a szintet, addigra már nagy jártasságot szerzett az egykezes Chi Dan Sao gyakorlatokban. Első lépésként a nyolc alapmozdulat oktatása kezdődik meg, majd ezek után a különféle nyitások gyakorlása következik. Ezt követően különféle kötött gyakorlatsorok következnek (előre meghatározott támadás és védés), majd ezek egyre nagyobb variációs lehetőséget és szabadságfokot kapnak.

Végül a tanulók eljutnak a szabad Chi Sao gyakorlásáig, ahol próbára tudják tenni egymás ügyességét és felkészültségét. Lehetőség van a gyakorlat további nehezítésére is, ebben az esetben a gyakorló felek közül az egyik szemét bekötik, míg a másik különféle támadásokkal, vagy helyzetek teremtésével „adogat” a gyakorló számára. Ezzel a gyakorlattal tovább lehet csiszolni a tanuló bőrérzékenységét és reagáló képességét.

Gyakran előforduló félreértés az, hogy vannak, akik a Chi Sao gyakorlatokat szabad küzdelmi gyakorlatokként értelmezik. Valójában ez egy képesség fejlesztő gyakorlat, ahol „labor” körülmények között (kontroll) ki lehet próbálni az egyes technikákat, és tényleg fontos lépés a szabad küzdelem irányába, de semmi esetre sem egyenértékű azzal.

Chi Gerk

Ezt a gyakorlatsort a lábbal történő védések begyakoroltatásához alkalmazzuk, ami a Chi Dan Sao-hoz hasonlatos „lábérzékenység” fejlesztő gyakorlat. Vannak Wing Chun stílusok, ahol kifejezetten törekednek a lábbal történő kontaktus felvételre, a TWCK-ban nincs ilyen irányú törekvés.

A legtöbb Chi Gerk gyakorlat valamilyen rúgás lábbal történő hárításáról, és a visszatámadás begyakorlásáról szól. Ezen felül ide tartoznak azok a lábbal történő apró trükkök, amelyek segítségével egyensúlyvesztést vagy mozgáskorlátozottságot tudunk előidézni az ellenfélnél.

Fababa

A Wing Chun egy másik tradicionális gyakorló eszköze a fababa. Ez egy fából készült ember alakot utánzó gyakorló eszköz, amely sokrétűen fejleszti a gyakorló képességeit. A fababához komplett gyakorlat sorok (szekciók) taroznak, amelyek úgy vannak összeállítva, hogy azok rávezessék a tanulót az előnyösebb kar/láb pozíciók megtalálására.

Egy Wing Chun mondás úgy tartja, hogy a fabábú a legideálisabb gyakorló partner, mert mindig ráér, sohasem fáradt, és sosem sérül meg. A fababa nagy segítséget nyújt a technikák és a korrekt szögek beállításában, és a szorgalmas gyakorlás hatására a karok feledződnek és erősebbek lesznek. Bár a formagyakorlat oktatása csak haladó szinten kezdődik meg, bármilyen más technikai kombináció gyakorlóható a fababán már kezdő szinten is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése