2012. november 10., szombat

A tradicionális kínai rendszerek erkölcsi szabályairól


Általában kínai harcművészetekben egy hierarchikus felépítésű iskolai modellel találkozhatunk. Ez részben a régi konfucionista nevelésmódnak köszönhető, ahol az idősebbek, a rangban felettünk állók tiszteletét beleplánktálták a fiatalokba (lásd tiszteletadás), továbbá teljesen elfogadott volt családon belül az apa (Si-Fu), családfő vezető szerepe.

Egy másik irányelv a családon belüli összetartozás, fontossága. A régi időkben a harcművészeti tudást családon belül, vagy csak egy szűk körben tanulhatták az emberek. Az iskolák szabályai általában nagyon szigorúak voltak, titoktartásra kötelezték a tanulót és meghatározták a mester–tanítvány kapcsolatot. A mester az évek során átadta tudását a tanítványának, aki cserébe öregkorában gondját viselte. A szabályok áthágása súlyos megtorlással járhatott.

A Shaolin gyökerekből táplálkozó iskoláknál jelentős buddhista jegyeket is lehet találni, a technikák és oktatásuk hátterében meghúzódó filozófiák tekintetében. Ezek általában meghatározzák, hogy milyen esetekben szabad alkalmazni a harci technikákat és milyen viselkedési modellt kell követnie a tanítványnak.

Tiszteletadás

Harcművészeti közösségekben fontos szerepet játszik a köszöntés és meghajlás, ami az egymás felé mutatott kölcsönös tiszteletet jelenti. Kínában ez a köszöntési forma praktikus okokból alakult ki. A régi időkben a harcművészek nagyon óvatosak voltak. A harcosok kerülték a kontaktust idegen, vagy gyanús emberekkel. Például sok Chin Na technika, pont a kézfogás pozícióból indítható.

Öklöt a kézben nyugtatni

Ezt a köszöntési formát alkalmazzák egyenes tartással és meghajlással is. A kezek tartásának szimbolikus értelme is van. A köszönő a jobb kézfejét állmagasságban ökölbe hajlítja, és a bal tenyerével átfogja. A jobb ököl a Napot (Yang) míg a bal kéz a Holdat (Yin) szimbolizálja. Így a teljes kézmozdulat a Yin és a Yang harmóniáját szimbolizálja. Más értelmezésekben a jobb ököl jelenti a harcművészeti erőt, a bal tenyér pedig a tudást, amivel használjuk azt (kontrolláljuk az erőt).

Ennek a köszönési formának további, korszakonként újabb és újabb formái és értelmezései terjedtek el. Az egyik ilyen érdekesség, ha a Nap és Hold írásjegyeit egymáshoz illesztjük a Ming szót kapjuk eredményül (jelentése: ragyogó, világos). A Ming egy kínai dinasztia neve is, amelynek zászlaja alatt igen sokan küzdöttek a Qing (mandzsu) uralkodóház ellen. Így ez a kéztartás a Ming-ekhez való tartozást is jelentette. Egy másik apróság az öklöt átfogó kéz hüvelykujj pozíciójához tartozik. Ha a hüvelykujjunkat nem zárjuk rendesen a többi négy ujjhoz, hanem felfelé áll (hasonlóan a nyugati civilizációkban használt oké vagy stoppolás kéztartáshoz), akkor az azt jelenti, hogy magadat tartod a legjobbnak (bajnok) és ezzel kihívást intézel a többiek felé.

A különböző harcművészeti irányzatok, politikai csoportosulások mind-mind kialakították a saját üdvözlési jelrendszerüket (pl. Hung Gar: ököl és tigrismancs tartás, bal macskaállásban). Ha valaki nem ismerte a helyes kéztartást vagy pozíciót az egyértelműen azt jelentette, hogy az illető nem tartozik az adott szervezethez, vagy bandához. Rosszabb esetekben ez az illető életébe is kerülhetett.

Tiszteletadás fegyverrel

Általánosságban elmondható, ha a gyakorlónál fegyver van, akkor köszönéskor a bal kezébe kell fognia, jelezvén, hogy nem akarja használni (az emberek túlnyomó többsége jobbkezes), és a jobb kezével nyitott kéztartással (üres, nincs rejtett dolog benne) lefedni a fegyver tartó kezet vagy fegyver markolatot. Természetesen a pusztakezes köszönéshez hasonlóan, itt is többféle tiszteletadási móddal találkozhatunk.

Oltár

A Kung Fu oltár egy kicsit mást jelent, mint amire az első hallásra gondolna az ember, nincsen semmien vallásos jelentése. Az oltár célja, hogy emlékeztesse a tanulókat a múlt nagy mestereire, akik életük során megszerezték és bővítették, majd továbbadták a tudásukat. Ma az ő munkásságuknak köszönhetően tanulhatjuk a harcművészetet. A kínai kultúrában az ősök tisztelete egy kiemelt terület a család életében. Hasonlóan a kínai családokhoz az ősök tisztelete egy Kung Fu család életében fontos szerepet kell, hogy betöltsön. A különböző stílusokban más-más oltárokkal találkozhatunk. Ez lehet egy felállított asztalka porcelán figurákkal, fotókkal és más kegytárgyakkal (az elhunyt személyek kedvenc tárgyai) de van, ahol a főfalon az iskola címere, a harcművészet jelképei vagy a mester vagy mesterek képei láthatók.

TWCK Kwoon etikettje

A mai modern világunkban a harcművészetek oktatása teljesen átalakult a régi korokhoz képest, ettől függetlenül az erkölcsi szabályok nagy része ma is érvényben van. A legtöbb iskola rendelkezik saját belső szabályrendszerrel, amit legtöbbször Kwoon etikett néven emlegetnek (Kwoon jelentése „kung fu osztályterem” vagy tréning helység, amely a Shaolin időkig nyúlik vissza).

Az erkölcsi szabályozás egy másik eleme a „Fogadalom tétel”, amely mára már nem bír olyan komoly szereppel, mint az antik időkben. A Shaolin rendszerben a szerzeteseknek fogadalmat kellet tenniük, és ez meghatározta egész életüket. Később a Ming dinasztia bukása és a mandzsu (Qing dinasztia) hatalomátvétel után, az ország különböző területén a Ming pártiak között elkezdődött az ellenállás szerveződése. Ezekben a földalatti mozgalmakban érthető módon, szintén fontos szerephez jutott a fogadalom megtartása. A legtöbb kínai rendszerű iskolában még a mai napig is megtalálható a fogadalom tétel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése