2012. november 21., szerda

Ving Tsun Múzeum kutatási eredményei

A különböző téves értelmezések és elképzelések láttak napvilágot a Wing Chun Kung Fu eredetével, történetével kapcsolatban. Bár a Múzeum kutatásai még nem teljesek ezeken a területeken, így a végső következtetést mindenki maga vonja le a leírtak alapján.

1, A Shaolin templom felégetése

A legenda: A Qing dinasztia megdöntötte a Ming dinasztiát. A kisebbségben lévű Qinggek (mandzsuk) uralkodtak a többségben lévő Han-okon (kínaiak), de nem minden ellenállás nélkül. A megmaradt Ming dinasztia tagjai a Shaolin szerzetesekkel együtt folytatták a harcot a Qing-ek ellen. Azért mert a Shaolin kolostor kapcsolatot tartott és támogatta a lázadó Ming-eket azt eredményezte, hogy felégették az északi Hunan Shaolin templomot. A pusztítást követően az Öt Öreg mester pedig elmenekült.

A legutóbbi kutatások: Valóban igaz, hogy a Shaolin papok támogatták a Qing ellenes megmozdulásokat miután a Ming-eket letaszították a trónról. Az északi Shaolin teplomot nem gyújtották fel a Qing dinasztia uralkodása alatt, bár körülzárták a Qing erők – mind katonailag, mind politikailag - azért, hogy biztosak legyenek abban, hogy nem nyújtanak segítséget a lázadóknak. A Fujian-i déli templomot égették fel, mivel ők támogatták a Ming felkelést.

2, Az Öt Öreg mester

A legenda: Számos déli Shaolin rendszer vezeti vissza a gyökereit az Öt Öreg mesterhez, ezek egyike a Wing Chun rendszer is. A szájhagyomány alapján Ng Mui apáca az Öt Öreg mester egyike volt és megtanította a Wing Chun-t egy fiatal lánynak.

A legutóbbi kutatások: A szájhagyomány gyakran visszadatálja az Öt Öreg mestert a 1800-as évekbe ami azt jelentené, hogy a Wing Chun közel 200 éves múltra tekintene csak vissza, pedig valójában már az 1600 években is létezett. Valójában nincs kézzelfogható bizonyíték arra, hogy kik is voltak az Öreg Mesterek, és lehet, hogy egyáltalán nem is léteztek. A Hung Nun (Titkos társaságok) feljegyzései szerint, léteznek bizonyítékok az Öt Öreg Mester létezéséről. Elképzelhető-e, hogy az Öt Öreg mester létezése bizonyítékként szolgál különböző titkos társaságok kifejlődésére a Ming és Qing dinasztia közötti konfliktussal teil időben vagy ez csak egy történelmi metafora más Shaolin rendszerű harcművészetek variációjaira? Egyébként a titkos társaságok bizonyítékai között találhatunk utalásokat Öt Öreg politikai vezetőre is, akik egyáltalán nem vagy csak csekély harcművészeti tudással rendelkeztek.

3, Yim Wing Chun, az apja és férje

A legenda: Az elterjedt legenda szerint az Öt Öreg egyike Ng Mui kung fu-t tanított egy fiatal lánynak, név szerint Yim Wing Chun-nak, hogy meg tudja magát védeni egy nem kívánt házasságtól. Más állítások szerint a lány apja korábban a Shaolinban tanult és azt szerette volna, hogy gyermeke egy Shaolin mestertől tanuljon. Miután elsajátította és mestere lett a kung fu-nak, módosított rajta egy daru és kígyó párharcát látva, majd átadta tudását a férjének. A férje róla nevezte el a kung fu stílust, majd ő vitte tovább a tudást a Vörös Bárkára.

A legutóbbi kutatások: Az Öt Öreg mesterhez hasonlóan nincs írott történelmi feljegyzés Yim Wing Chun-ról, a férjéről és az apjáról. A probléma az, ha nincs Öt Öreg mester, akkor Ng Mui sem létezik. Ha az Öt Öreg létezett ebben az időben mint a forradalom vezetői, akkor ők a legkeresettebb személyek listáján lehettek feljegyezve. Ha Ng Mui előjött volna álruhában, mint egy férfi vagy mint egy forradalmár csupán kung-fut tanítani egy fiatal lánynak, kockáztatta volna az életét, a többi öreg mesterét, a lányéval együtt. Mivel Qing katonai gyakorlat volt a ’kilenc ős a bűnben’, ami azt jelentette, hogy kivégezték kilenc generációra visszamenőleg az őseit, ez lett volna a leglogikátlanabb dolog egy ilyen személytől, hogy előjön és kung-fut oktat egy lánynak, csak mert erőszakkal házasságba kényszerítik.

Bárki, aki Wing Chunt tanul, tudja, hogy ez egy haladó és kifinomult harcművészet. Erősen valószínűtlen, hogy egy ember kifejlesszen egy ilyen összetett rendszert egyedül. Egy másik dolog, hogy a Wing Chun a hatékonyságra alapul. Ahhoz, hogy hatékony lehessen, a rendszernek a mozdulatait az ember mozdulataihoz és szerkezetéhez kell igazítani, nem az állatokéhoz.

Ha a mitikus Yim Wing Chun fejlesztette ki a Wing Chunt, majd később továbbadta a férjének, aki később továbbadta a Vörös Bárkának, ez az 1800-as évekbe vezet, ami problémát teremt a szóban forgó időszakban. A Vörös Bárka az 1800-as években létezett és a déli Shaolin templomot az 1600-as években rombolták le. Ez igen hosszú időszak az életben maradásra, különösen akkoriban. Úgy tűnik közel 200 év hiányzik, ha a legenda igaz.

Ha a Wing Chun gyökereit elemezni kezdjük tudományosan, akkor meg kell értenünk a „Yim Wing Chun” kifejezés etimológiáját és logikáját. Weng Chun, ahogyan eredetileg hívták, más jelentéssel rendelkezett. A „Weng” örökkévalót jelent. A Shaolin templomon belül a Weng Chun Tong az a hely, ahol a művészetet kifejlesztették és gyakorolták. A déli templom lerombolása után a „Weng” szó megváltozott „Wing”-re. A Wing fohászkodást jelent. Ez jelentette, hogy a szóbeli továbbadáskor annak részletei nem kerülhettek ellenséges kezekbe; ez a fajta tanítás megegyezik a Chan szóbeli tanítással. A Shaolin oktatás egy-egy típusú oktatást kívánt meg, Mestertől Tanítványig egy sokkal teljesebb tapasztalatért. A „Yim” szót a „Yim Wing Chun” összegzésére adták hozzá. A „Yim” titokzatosnak lenni kifejezésnek felelhet meg. Tehát, a szándék a művészet szóveli és titkos átadását jelentette. Az eredeti szándék az volt, hogy visszatérnek a Weng Chun-hoz a Meg dinasztia sikeres újjászületése után. Mivel egy ilyen újjászületés soha nem történt meg, a név megmaradt Wing Chunnak.

A templom leégése megtörtént, de ez a déli Shaolin volt. Az Öt Öreg mester egy metafóra lehet, ami kifejezi a Shaolin templom és a titkos társaságok összesített erőfeszítéseit. Az Öt Öreg mester lehetett különböző harcművészet és/vagy titkos csoport, ami a Ming dinasztia helyreállítására jött létre. A Yim Wing Chun képviseli a haladó rendszert, amit a Shaolin templomban fejlesztettek ki és titokban továbbadtak a jelennek. A Wing Chun rendszer titokban maradt egészen a Vörös Bárka koráig. Praktikus dolognak tűnhetett, hogy egy olyan történetet használnak, amellyel elkendőzhető a rendszer valódi gyökereit. Továbbá ez megakadályozta, hogy a kémek használható információkhoz jussanak, köszönhetően az ügyes félrevezetésnek.

4, A Wing Chun-nak nincsenek Chan gyökerei vagy kapcsolatai a Chan Buddhizmussal

A legenda: A mai modern időkben a Wing Chun fejlődési vonala keresztül megy a Vörös Bárka Opera társulaton, ez a szervezet körülbelül 1820 – 1850 létezett. Ez nagyjából 200 évvel az utánra tehető, miután a stílus elhagyta a déli Shaolin templomot. Számos Wing Chun vonal állítja, hogy a Vörös Bárkán nem tanítottak Chan Buddhizmust. A harci képességek fejlesztése nem függ a Chan Buddhizmus ismeretével.

A legutóbbi kutatások: A szerzetesek számára a harcművészet egy eszköz volt a szívük és természetük lecsendesítésére. A kínai terminológiában használt „szív” szó megegyezik a nyugati értelembe vett „tudat” szóval (tudat lecsendesítése). A shaolini értelmezésben a tudatunk (szívünk) kapcsolatba áll (beszél) a felsőbb tudattal. A természetünk lecsendesítésével érhetjük el a Buddha állapotot. Ez az útja a megvilágosodás elérésének. Mikor a Wing Chun stílus elhagyta a templomot, a legtöbb ember aki tanulta nem sokat foglalkozott a szívük vagy tudatuk lecsendesítésével. A tanulók és a tanárok számára az önvédelem számított (élet, halál kérdése lehetett), és Chan szempontok időről-időre kikerültek a rendszerből. Néhány Wing Chun vonal a mai napig is tovább viszi a Chan tradiciókat ezzel erős kapcsolatot tartva a Shaolin gyökerekkel (Chi Sim és Hung Fa Yi Wing Chun). Egy mondás még ma is gyakran hallható a gyakorlók körében: „Ming Sum Gim Sing” - Értsd meg a szívet és látod az igaz természetet.

5, A Wing Chun eredetileg a Vörös Bárkáról származik

A legenda: A Vörös Bárka periódusa egy közös forráspont volt számos déli harcművészetnek. Számos mai Wing Chun rendszer különböző irányba kezdett fejlődni a környezet és a különböző emberek tapasztalatainak hatására. A ma ismert Wing Chun rendszerek alapítói mint Yip Man, Yuen Kay San, Gu Lao, stb., mindegyike a Vörös Bárkáról származik. Például a Yip Man vonal Chan Wa Shun-tól származik, aki Dr. Leung Jan-tól tanulta, és Leung Jan volt az első olyan nem opera társulati tag aki tanulhatta a Wing Chun-t. A szájhagyomány szerint ő két operatársulati tagtól tanult, Wong Wa Bo-tól és Leung Yi Dai-tól. Ebből következik, hogy a Yip Man vonal a Vörös Bárkáról származik.

A legutóbbi kutatások: A Vörös Bárka tagjai nem fejlesztettek ki semmilyen Wing Chun-t. A Wing Chun stílus a déli Shaolin templomból származik, ahonnan a titkos társaságoknak köszönhetően került több mint egy évszázad után a Vörös Bárkára.

6, Yi Ji Kim Yeung Mah

A legenda: A kínai nyelvben több, azonos hangzású szónak különféle írásjegyei lehetnek. Manapság sok ember fordítja le a YJKYM-t mint „kettesalakú befordított birka(nyíró) állás”, ahol a lábakat és a térdeket a közép felé fordítjuk úgy, hogy el tudjunk kapni egy birkát a lábunkkal. Ezen a fordításon keresztül a hangsúly a térdek közép felé történő helyezésére irányult, ez azt eredményezi, hogy nagyon kevés tér marad a térdek és a lábak között.

A legutóbbi kutatások: Egy másik értelmezésben a YJKYM jelentése „kettesalakú befordított energia állás”, amelynél a fókusz az alsó és felső testrészek összekapcsolódásán van, a Daan Tien energián keresztül. A Yeung szó félreértelmezése miatt két teljesen különböző megközelítés és struktúra született.

7, A Wing Chun fababát és a fegyvereket csak a rendszer végén tanították

A legenda: A mai modern Wing Chun-ban haladó tanítványnak kell lenni ahhoz, hogy tanulhasson fababa vagy fegyveres technikákat.

A legutóbbi kutatások: A Wing Chun egy nagyon magas haladó rendszer volt a Shaolin templomban. Azok a tanítványok, akik tanulhatták ezt, már nem voltak kezdők, ők már rendelkeztek harcművészeti képzettséggel. A Shaolin Wing Chun rendszerekeben, mint a Chi Sim és Hung Fa Yi, a fegyverek tanulhatók miután a tanuló bizonyította tudását a Wing Chun alapokat és elveket illetően. Mindkét rendszer elsődlegesen az alapelvekre és elképzelésekre koncentrál, melyek megvalósítása megegyezik mind a fegyveres mind a pusztakezes tréningeknél. A múltban annak a harcművésznek, aki a Wing Chun rendszert tanulta, a túléléshez szüksége volt, hogy azonnal tanulhassa a fegyvereket. Manapság a fegyverek tanulása lehet a rendszer elején vagy végén, ez csak egy eljárás és nem egy szabály. Ennek a tanítása a mestertől, a tanítványtól és a környezeti tényezőktől függ.

8, Wing Chun egy olyan harcművészet, amely nem alkalmaz távoli rugásokat, és bírkózási elemeket

A legenda: Egy mai modern harcművésznek egyszerre két vagy három harcművészeti ágat is tanulnia kell, hogy az otthon legyen a különböző küzdőtávolságokban történő harcban. Ennek hatására alakultak ki a kevert harcművészetek. Vannak akik úgy tekintenek a Wing Chun-ra, hogy ez a stílus csak a közelharcra specializálódott.

A legutóbbi kutatások: Chi Sim Weng Chun egy teljes rendszer, ami alkalmazkodik az összes küzdelmi távolsághoz a „Menny, Ember, Föld” koncepciók segítségével. Ezek a koncepciók áttekintést nyújtanak a támadások magasságához úgy mint a támadási távolsághoz. A Föld koncepciója a test alsó részével (Daan Zien alatti terület) és a test-test elleni közelharci szituációkkal foglalkozik. Az Ember koncepciók a középtájra érkező támadásokat továbbá a kezek csapdába ejtését és gyors csapásokkat írja le. A Menny a test felső részével (a solar plexus feletti terület) és a távoli támadások koncepcióival foglalkozik.

A Hung Fa Yi rendszer a gazdaságos mozgásra fókuszál. A Hung Fa Yi az emberi adottságokra épít (nem állati mozgást imitáló stílus) és ezt hatékonyan kamatoztatja az ember-ember elleni harcban. Ennek eredményeképp ezeket a struktúrákat hatékonyan használja a különböző harci távolságokban is. Ezek az alakzatok (technikák) lehetővé teszik a gyakorló számára, hogy a leghatékonyabban használja ki az időt, a teret és az energiát egy harci szituációban. Amikor egy gyakorló tere fenyegetve van, akkor alkalmazza a hat kapu elméletet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése