2012. november 21., szerda

Wing Chun legenda variációi

A Wing Chun hiteles, pontos történetét felgöngyölíteni nagyon nehéz. Ahány mester, annyiféle formában adta tovább a történetet a tanítványoknak. Dokumentumokkal alátámasztott, írásos emlékek a Vörös Bárka időszaka körül jelentek meg, az ezt megelőző időszakokról főleg szóbeszédek és legendás történetek maradtak csak ránk.

Yip Man nagymester által írt verzió:


A Wing Chun stílus alapítója, Yim Wing Chun, Guangdongi őslakosként látta meg a napvilágot Kínában. Egy inteligens, atletikus, egyenes jellemű és nyílt természetű, fiatal lány volt. Édesanyja nem sokkal azután meghalt, hogy eljegyezték őt Leung Bok-Cho-val, egy Fujiani sókereskedővel. Apját Yim Yee-t, igazságtalanul megvádolták egy bűnténnyel, aki nem vállalta az esetleges börtönbüntetést és elmenekült, végül a Daliang Hegy lábánál telepedett le közel a Yunnan és Sichuan tartományok közötti határához. Azért, hogy megéljenek nyitott egy tofu boltot.

A Qing dinasztiai (1662-1722) Kangxi uralma alatt, a harci képzettségek nagyon erősek voltak a Henan provinciában található Songshani Shaolin kolostorban. Ez félelmet keltett a mandzsu kormányzatban, ezért csapatokat küldtek a kolostor ellen, de nem jártak sikerrel. Egy nemrégiben kinevezett civil szolga, Chan Man-Wai nevű ember a kormányzat kegyeit keresve, ajánlott egy tervet. Összeszűrte a levet egy Ma Ning-Yee nevű pappal, akit meggyőzött arról, hogy árulja el a társait. A pap tüzet rakott a kolostorban, amikor a katonák kívülről megtámadták azt. A Shaolin leégett, a papok és a tanítványok szétszóródtak. Ng Mui, Jee Shim, Bak Mei, Fung Do-Dak és Miu Hin megmenekültek és mindegyikük külön utat választott.

Ng Mui menedékre lelt a Fehér Daru templomban Dalingshanban. Hazafelé vezető útjai során gyakran vásárolt tofut a piacon és itt találkozott Yim Yee-vel és lányával Yim Wing Chun-nal. Wing Chun már eladósorban volt és a szépsége felkeltette egy erőszakos természetű helyi fickó figyelmét. Megpróbálta erővel feleségül venni a lányt, és a folymatos fenyegetések miatt komoly agodalmat jelentett Yim Wing Chun-nak és az apjának. Ng Mui tanúja volt ennek és megsajnálta a lányt. Ő beleegyezett, hogy tanítja Wing Chunt, hogy meg tudja védeni magát. Wing Chun követte Ng Mui-t a hegyekbe és elkezdet küzdelmi technikákat tanulni. Éjt, nappalt áttanult, hogy a technikák mestere legyen. Ezután kihívta a fickót és kiütötte őt.

Ng Mui később körbeutazta a vidéket, de mielőtt elment azt mondta Wing Chun-nak, hogy legyen hű a harcművészeti tardíciókhoz, fejlessze a harci képességét miután megházasodik, és segítse az emberek munkáját a mandzsu kormánnyal szemben, hogy visszaállíthassák a Ming dinasztiát.

Házassága után Wing Chun átadta tudását a férjének Leung Bok-Cao-nak. Ő továbbadta a technikákat Leung Lang Kwai-nak ő pedig Wong Wah Bo-nak. Wong Wah Bo egy operatársulat tagja volt a Vörös Bárkán és itt dolgozott Leung Yee-Tai-al. Ugyan ezen a bárkán szakácsnak álcázva dolgozott Jee Shim, aki a Shaolin kolostorból menekült. Jee Shim a Hat és Fél pontos bot technikákat megtanította Leung Yee-Tai-nak. Wong Wah Bo közeli kapcsolatba volt Leung Yee Tai-al és megosztották egymással harcművészeti tudásukat. Így történt az, hogy a Hat és Fél Pontos Bot technikák belekerültek a Wing Chun stílusba. Leung Jee-Tai átadta tudását Leung Jan-nak, aki egy jól ismert orvos volt Foshanban. Leung Jan elsajátította a Wing Chun legbelső titkait is, és a legmagasabb szintű szakértőjévé vált. Számos mester jött, hogy kihívja őt, de az összeset legyőzte. Leung Jan nagyon híres lett. Később ő átadta tudását Chan Wan-Shan-nak aki elfogadott engem és tanárom lett, ugyan úgy, mint Ng Siu-Lo-nak, Ng Jung-So-nak, Chan Yu-Min-nek és Lui Yiu-Chai-nak néhány évtizeddel előttem…

A fenti történethez hozzátartozik, hogy az állítólag ez egy újságíróval történt interjú alapján készült el. Amikor Yip Man-t megkérdezték a stílus történetéről, őt nem nagyon érdekelte a dolog, és azt monda az újságírónak, hogy az általa elmondott néhány tényt színesítse ki, tegye tetszetőssé az olvasók számára.

Más elterjedt legendák:


Egyes Wing Chun ágak sokkal közvetlenebb módon kötik a stílust a Shaolin kolostorhoz. A déli Shaolin kolostorban létezett egy terem, amit Wing Chun Tong-nak hívtak (az örök tavasz terme), ahol a leghaladottabb technikákat oktatták az arra érdemes növendékeknek. Az itt oktatott stílus nagyon hatékony volt és a többi stílushoz képest gyorsabban megtanulható. Az oktatás célja az volt, hogy az itt kiképzett embereket be lehet vetni a mandzsu vezetés elleni harcba. A déli Shaolin kolostor lerombolása után az elmenekült szerzetesek, akik a teremben tanultak, nevezték el a rendszert Wing Chun-nak.

A különböző Wing Chun ágaknál fellelhető történetekben, további eltérések lehetnek a megmenekült mesterek nevét illetően, továbbá a Vörös Bárkán tanító mesterek kilétét tekintve. Léteznek olyan források is, amelyek a Vörös Bárkát jelölik meg a Wing Chun születési helyének.

Mivel korábban - az utóbbi néhány évet leszámítva - szinte semmilyen hivatalos kutatómunka nem indult a Wing Chun legendák tisztázása céljából. Vannak aki azt mondják, hogy az egész Wing Chun történet egy jól kitalált marketing mese. Valamilyen nehezen bizonyítható, ködös módon a Shaolin kolostorhoz kellene köti a stílust, majd hozzá kellene adni néhány híres kulcsfigurát, mint az Öt Öreg mester, és végül az egészet meg kell fűszerezni valamilyen heroikus harccal a gonosz, elnyomó zsarnokok ellen. Így minden olyan elem benne van a történetben, ami miatt egy ember lelkesedni tud.

Az igazság kiderítése érdekében több kutatás indult meg az elmúlt néhány évben, amelynek eredményeképp számos publikáció és néhány könyv is született. Az egyik ilyen könyv a Robert Chu, Rene Ritchie és Y Wu által összeállított „Complete Wing Chun: The Definitive Guide to Wing Chun's History and Traditions” című könyv. Talán az egyik legátfogóbb kutatást a Ving Tsun Múzeum végezte és ezek eredményeiről rengeteg cikk jelent meg külföldi folyóiratokban és az Interneten.

Wing Chun története a Ving Tsun Múzeum kutatásai alapján


A déli Shaolin Templom felégetése fordulópont a harcművészetek történetében, mert 1000 év óta előszőr kezték el tanítani a kung fu technikákat a templom falain kívül.

A Ming dinasztia és támogatói számára az északi és déli Shaolin templomok technikáiból, a kolostorok harci fejlesztései a Wing Chun rendszerében csúcsosodtak ki. A fejlesztési projekt célja az volt, hogy felhasználják a szerzetesek tudását az emberi anatómiáról és az állatok harci pozícióiról, hogy kifejlesszenek egy olyan harci rendszert, amelynek a középpontjában az ember természetes mozgása áll, és a korábbi stílusokhoz képest sokkal rövidebb idő alatt elsajátítható legyen. A rendszer mögött húzódó tudományos háttér biztosította a kitűnő harcosok képzését a Ching hadsereg ellen. A Shaolin továbbá azzal is támogatta a Ming dinasztiát, hogy biztosította a határokat a mandzsu betörésekkel szemben.

A Wing Chun további fejlődése szempontjából tekintsük át a fontosabb történelmi személyeket és munkásságukat.

Az első fontos személy Chiu Yuen (eredeti neve: Chu Ming) buddhista szerzetes, az északi Shaolin templomból, aki a megdöntött Ming uralkodó család egy túlélő tagja volt. Mindent megtanult a szerzetesek küzdési tudásáról, és ezt a tudását és pénzét a mandzsuk ellen fordította, amely később a Shaolin végső pusztításához vezetett.

A déli Shaolin templom szempontjából fontos személy Da Jung - aki korábban katonatiszt volt az északi provinciákban -, mert ő volt az első olyan ember, akinek hatására elsődleges hangsúlyt kapott a kung fu oktatás a kolostorban. Ő volt az első nagy tudású kung fu oktató a déli templomban. Az ő munkásságának eredményeként jött létre a „Buddhista Hung Moon” titkos társaság. Később ennek hatására további kisebb titkos társaságok jöttek létre ezek közül a legfontosabbak a „Hung Fa Wui” (Vörös Virág társaság) és „Tien Dei Wui (Menny és Föld társaság).

Később két fontos személy járult hozzá a Wing Chun fejlődéséhez és életben tartásához. Az idősebb - a Shaolinban magas pozíciót betöltő 22-ik generációs nagymester - Yat Chum Dai Si, aki az északi Shaolin templomból érkezett a déli kolostorba és itt találkozott Da Jung-al. Da Jung később gyaníthatóan rávette Yat Chum-ot, hogy járuljon hozzá a déli templomban a Wing Chun és további harci rendszerek létrehozásához. A másik fontos személy Cheung Ng, aki tanult ember volt irodalomból, kínai operából, továbbá magas katonai képzést kapott, és a családja generációk óta szolgált a Ming hadseregben. A Ching dinasztia hatalomra kerülése után, a megtorlások elöl az északi Shaolin templomba menekült. Itt hallott a „Hung Fa Wui” (Vörös Virág társaság) tevékenységeiről, és ezért engedélyt kért, hogy a déli templomba utazhasson, ahol találkozott Yat Chum-mal. A nagymester irányítása alatt kezdte el tanulni azt a harcművészeti rendszert, amely később a Wing Chun-ná vált.

A déli templom lerombolása után Cheung Ng a Guangdong tartományba menekült. A korábbi irodalmi és operai tudását használta álcaként, hogy folytatni tudja felkeléssel kapcsolatos tevékenységeit. Az ő munkáságának hatására jött létre később a Vörös Bárka társulat. A fentiek fényében Cheung Ng egy álneve „Ng Mui” lehetett. A Yim Wing Chun név pedig látszólag egy személyt jelöl a stílus megnevezése helyett.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése