2012. november 10., szombat

A TWCK stílusban található hagyományos fegyverekről


Néha felmerül az a kérdés, hogy a modern időkben mi értelme van a régi kínai tradicionális fegyverekkel való gyakorlásnak. A pusztakezes gyakorlás során a tanulók megszereznek egy a stílushoz szükséges erőnlétet, állóképességet és technikai rutint. A pusztakezes technikák további finomításához és erősítéséhez tökéletes eszközt nyújtanak a tradicionális fegyverek. A fegyverekkel való bánásmód pontosabb mozgáskoordinációt, és erősebb izomzatot követel meg a gyakorlótól. Részben ezért a TWCK-ban a fegyverek oktatása, a pusztakezes mesterszint elérése után következik.

A legtöbb tradicionális kínai stílusban rengeteg fegyverrel találkozhatunk. A Wing Chun ebből a szempontból is kicsit eltér a hagyományoktól. A stílusban két tradicionális fegyver található:
·         Pillangókard
·         Hosszúbot

A fegyverek tanulásánál nem csak az adott fegyverrel történő bánásmódot sajátítják el a tanulók, hanem az adott fegyvercsaládba tartozó hasonló fegyver típusok mozgásanyagának alapjait is. Így a pengével ellátott fegyverekkel és páros fegyverekkel történő küzdelmet a pillangókardon keresztül, míg a hosszú, szálfegyverekkel történő harcot a hosszú boton keresztül lehet megérteni.

Pillangókard (Butterfly Sword, Baat Jaam Dao)

A kard története a Shaolin kolostorig nyúlik vissza, a jellegzetes Shaolin fegyverek között ma is megtalálható. A kard pengéjének hossza a fegyver gazdájának adottságaitól is függ, általánosságban elmondható, hogy a könyöktől a csukló vonaláig tartson a penge hossza. Így a kard jól manőverezhető lesz, és a kezelője könnyen végre tudja hajtani a belső irányú forgatásokat is, ami nagyobb pengehossz esetén balesetveszélyes lenne. A kard markolatánál egy kézvédőt és egy speciális keresztvasat is találhatunk, ez utóbbit a támadó pengék csapdába ejtése céljából.

A penge kialakítása korokról-korokra változott. A Shaolin időkben a penge nem volt élezve és a kard hegye sem volt alkalmas igazán szúrásra, főleg zúzó technikák alkalmazására volt kitalálva, a buddhista megközelítés miatt (nem okozhattak halálos sebeket). Később a háborús időszakban a pengéket megélezték a hatékonyság fokozása érdekében, majd a Ming dinasztia bukása után az ellenállók körében elterjedt kardok pengéjét - amit jól lehetett rejtve viselni a ruha alatt - keskenyebbre, és hegyesebbre készítették, hogy szúrásra is alkalmas legyen és áthatoljon a páncélon. A ma leginkább elterjedt forma: a kard hegye lekerekített és éles, míg a penge további része a markolat felé folyamatosan vastagodik és nincs megélezve, így a penge elejével vágni míg a közepével-aljával védekezni és zúzni lehet.

A kardtanulás első fázisa az alap technikák bázisban történő gyakorlásával kezdődik, majd egyszerűbb kombinációkat építünk fel belőlük. Maguk a mozdulatok nagyon egyszerűek és hasonlítanak a pusztakezes technikákhoz. A technikai sorok egyik célja, hogy a gyakorló izületei és izmai megerősödjenek, hozzászokjanak az új terhelési formához, így ez egy beépített erőtréningnek is tekinthető. A másik célja, hogy a tanuló szinte a keze meghosszabbításának tekintse a fegyvereket. Majd az alapmozdulatokból építjük fel a kardhoz tartozó formagyakorlatot. A forma összetett mozgáskoordinációt követel a tanulótól, és a kard súlya miatt a lábak stabilitását is jelentősen növeli.

A második fázisban a tanulóknak a kard alkalmazásait kell elsajátítania, több fázison keresztül. A pusztakezes gyakorlatok során használt fababa gyakorló eszköz karjait hosszabb rudakra kell cserélni, és ezen a gyakorlóbábun kell a különböző mozgáskombinációkat végrehajtani. Ha ez már kellő kontrollal és magabiztosan megy a tanítványnak át lehet térni a páros gyakorlatokra.

Első lépésként a szálfegyverrel történő támadások hárítását és ellentámadását kell elsajátítani (hárítás, közelkerülés, csapdába ejtés, stb.), majd később a vágó, és páros fegyver elleni küzdelem fortélyait kell megszereznie a tanulónak.


Hosszúbot (Dragon Pole, Luk Dim Boon Gwun)

A hosszúbot története szintén a Shaolin gyökerekhez nyúlik vissza. A bot kb. 260 cm hosszú, egyik vége felé keskenyedő farúd, alakja miatt néha „patkány farok” botnak is hívják. Részben a fegyver alakjának köszönhetően, a Wing Chun bothasználat egyik különlegessége, hogy a gyakorló csak az egyik végénél fogva használja a botot (egyfejű bot), míg más stílusok a bot mind két végét használják a küzdelem során.

A hosszúbot súlyából és méretéből adódóan egy teljesen más megközelítési módot igényel, mint amit a pillangó kard képviselt a fegyverek között. A bottechnikák tanulása szintén több fázisra bontható.

Első lépéskéni itt is az alaptechnikák gyakorlása történik bázisban, szinte végtelennek tűnő sorozatszámban. Ebben a fázisban a tanuló elsajátítja a szükséges alapállásokat, védő és támadó technikákat, miközben izmai hozzáerősödnek a fegyverhasználathoz. Mivel a Wing Chun bot nem szimmetrikus fegyver a gyakorlatokat külön mindkét oldalra be kell gyakorolni. Ezután következik a formagyakorlat megtanulása, ami szintén a stabilitás, és a koordinációs készségek javítását követeli meg a tanulótól.

A hosszúbot tanulásának második fázisában a gyakorlóknak egyre kisebb tárgyakat kell eltalálni a bottal (teniszlabda, pingponglabda, pénzérme, különböző méretű gyűrűk közepe, stb.), illetve csonthéjas gyümölcsöket széttörnie (kókuszdió, dió, stb.) különböző magasságokban. Ezután a technikák, kombinációk begyakorlása következik az átalakított fababa segítségével. Ha kialakult a kellő kontroll és koordinációs képesség a tanulóknál, akkor áttérhetünk a páros gyakorlatokra. Az első fázisban egy különleges gyakorlatot kell elsajátítaniuk, ez pedig a tapadós bot (Chi Gwun). A gyakorlat célja, hogy megérezzük, és helyesen reagáljuk le az ellenfél fegyverének támadásait. Ha a tanulónál kialakult a tapadós bot reflex, akkor továbbléphetünk a harci alkalmazások elsajátítása felé. Első lépésként itt is a szálfegyverrel történő támadások hárítását illetve az ellentámadások kivitelezését kell begyakorolni, majd ezután a páros fegyver elleni küzdelmet kell megtanulni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése